Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2021


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF
Graf K.6 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí v letech 2017–2021 PNG

Zveřejněno dne: 04.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.