Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 4. čtvrtletí 2017


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích ČR Excel PDF
Tab. K.2 Sklizeň a hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.