Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2020


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF
Tab. K.3 Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.