Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2021


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF
Tab. K.3 Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.