Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2016


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Sklizeň a hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2016 Excel PDF
Tab. K. 3 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Karlovarském kraji Excel PDF
Graf č. K.4 Výnos vybraných zemědělských plodin v Karlovarském kraji v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.