Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2023


K. Stavebnictví
Tab. K.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.