Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2022


K. Stavebnictví
Tab. K.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.