Jak se jmenují naše děti?

 


4. srpna 2011

Jak se jmenují naše děti?


Tereza a Jan jsou nejoblíbenějšími jmény dětí v současné populaci. Následují Eliška a Adéla za dívčí jména a Jakub a Tomáš za chlapce. Obě nejoblíbenější křestní jména přitom obsazují přední pozice více než 13 let. Český statistický úřad na základě údajů matrik pojmenování dětí sleduje už od roku 1999 *).

Dívky matčino jméno kopírují méně
Dívčí jména přitom podle sledování podléhají více módním vlivům než jména chlapecká. Například předávání jména z rodiče na dítě je u dívek mnohem méně časté než u chlapců. Z první padesátky dostaly po matce jméno hlavně Jany, Petry a Lenky. Ani vedoucí Jany ale nedosáhly ani třetinového podílu v převzetí jména po matce. V generaci žen, které porodily vloni dcery, je přitom kromě Jan a Peter také hodně Lenek, Lucií, Kateřin a Martin. U dnes narozených holčiček se tato jména ale objevují mnohem méně.

Skokan roku: Matyáš
Naopak deset mužských jmen bylo synům „uděleno“ z více než poloviny po otcích. Vedou Zdeňkové (73,2 %) a Milanové (72 %). K dalším děděným jménům patří Ladislavové, Jaroslavové, Miroslavové – ale i Jiří, Karel, Roman, Pavel či Petr. Více jak polovina takto pojmenovaných chlapců se jmenuje stejně jako jejich otcové. Na oblibě ztrácejí například Martinové, kteří se už ani nedostali do první desítky oblíbených mužských jmen. Skokanem roku, na kterého nedosáhlo ani žádné dívčí jméno, je přitom Matyáš. Zatímco dnes (leden 2011) je šestým nejudílenějším chlapeckým jménem, v generaci svých otců (zhruba před dvaceti lety) byl na 308. pozici.

Nejde jen o jména
Demografické údaje o rodinách je na území Koruny české možné vysledovat až k roku 1785. V tomto roce bylo například zaznamenáno na našem území 38 345 sňatků a více než 183 tisíc narozených dětí při čtyři a čtvrt milionu obyvatel. První mrtvě narozené děti (a ty zemřelé do jednoho roku života) se začaly pravidelně uvádět až od roku 1808. Až do roku 1953 navíc oficiální statistiky neuváděly žádný potrat.
Při vzniku republiky v roce 1918 udávala oficiální statistika 10 milionů obyvatel s téměř 58 tisíc sňatky v daném roce a 124 tisíci narozených dětí. Poslední údaje (2010) evidují na našem území 10,5 milionu obyvatel, 47 tisíc sňatků, 31 tisíc rozvodů, 117 tisíc narozených dětí (s převahou chlapců) s téměř 40 tisíci potratů během roku.

Perličky 2010
Výběr cizokrajných jmen:
Dívky: Aaschinya, Biqi, Lupita, Oleksandra, Quinxun
Chlapci: Abdoul, Bilguut, Spiros, Thang, Zoltán

Domácí jména:
Dívky: Thea, Malvína, Babeta, Šanel, Filoména
Chlapci: Gorděj, Jošt, Monty Pepa, Lucián, Jiljí


*) Údaje přebírá ČSÚ od Ministerstva vnitra ČR. Dosud ČSÚ sledoval dětská jména jednou ročně (za leden aktuálního roku), tentokrát poprvé udává i údaje za celý uplynulý rok


Podrobné historické údaje jsou volně dostupné na internetových stránkách ČSÚ v publikaci „Nejčastější jména dětí“: http://www.czso.cz/csu/czso/nejoblibenejsi_detska_jmena


Kontaktní osoby:

Odbor elektronických prezentací ČSÚ
Ing. Eva Kortanová
tel.: 485 244 230
E-mail: eva.kortanova@czso.cz
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Ing. Jiří Němeček
tel: 274 054 220
e-mail: j.nemecek@czso.cz


  • 110804-jmena_deti.doc
  • Prezentace z tiskové konference