Jak odevzdat listinný formulář

 

20. dubna 2021

Zdarma poštou v odpovědní obálce a na kontaktních místech. To jsou možnosti, jak snadno odevzdat vyplněné listinné sčítací formuláře probíhajícího Sčítání 2021 a splnit svou zákonnou povinnost. Až do konce sčítání se každý může stále sečíst také online. Doposud tak učinilo 3,25 milionu domácností, což odpovídá přibližně 6,5 milionu osob.

„Odevzdání listinného formuláře je jednoduché, a je možné tak učinit dvěma způsoby, tedy zaslat bezplatně poštou nebo předat na kontaktním místě. Tiskopis lze také odevzdat nejen za sebe, ale i za kohokoliv jiného, například za příbuzné nebo sousedy. V průběhu sčítání je však stále možné kdykoliv vyplnit a odeslat elektronický formulář, a to i v případě, že jste již listinný sčítací formulář obdrželi, uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Listinný sčítací formulář, který domácnosti dostaly spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo si ho vyzvedly na kontaktních místech sčítání, je nutné odevzdat nejpozději do 11. května 2021.  Zalepenou obálku s předtištěnou adresou P.O. Boxu Sčítání 2021 jednoduše vhodí do kterékoliv poštovní schránky. Odeslání je zcela zdarma. K odeslání na adresu P.O. Box sčítání lze nicméně použít i vlastní obálku. Vyplněný listinný sčítací formulář stačí vložit do obálky formátu C4 (pro papír A4, rozměr 229 × 324 mm) tak, aby nebyl poškozen ohnutím. Na obálce musí být uvedena přesná adresa: P. O. Box – „Česká pošta, s. p., P. O. Box – SLDB 2021“.

Formulář lze i osobně odevzdat na kterémkoliv z kontaktních míst sčítání, která se nacházejí na více než osmi stovkách vybraných poboček České pošty a čtrnácti krajských správách Českého statistického úřadu. Jejich adresy si lze vyhledat na webu https://scitani.ceskaposta.cz  nebo na úředních deskách obecních úřadů. To nejbližší zjistíte i prostřednictvím telefonního čísla 253 253 683.

Upozorňujeme, že v současné době se kvůli hygienickým opatřením nepočítá s tím, že by komisař domácnosti osobně navštěvoval a formuláře od sčítaných domácností přebíral. Tato neaktuální informace je uvedena na úvodní straně sčítacího formuláře (kolonka nápovědy, pravý horní roh). V době, kdy byla přijata přísnější proticovidová opatření, byly formuláře již vytištěny.

Vyplnit a odevzdat je možné pouze originální listinný sčítací formulář. Vytisknout si vyplněný formulář v elektronické podobě a odevzdat jej namísto papírového formuláře naopak možné není. Každý listinný sčítací formulář obsahuje unikátní čárový kód a bude zpracován strojově, proto musí mít potřebnou tiskovou kvalitu, formát a podobu.

Pokud někdo po odevzdání vyplněného listinného sčítacího formuláře dodatečně zjistí, že obsahoval chybu, může vyplnit a odeslat novou verzi se správnými údaji. Při zpracování ČSÚ použije údaje z později zaslaného formuláře. Nový tiskopis si lze vyzvednout na kontaktních místech sčítání.

Na vyžádání lze rovněž získat potvrzení o převzetí vyplněného listinného sčítacího formuláře, a to při jeho odevzdání na kontaktním místě sčítání. Potvrzení však není nutné.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připraveno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se mohou sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace dostupné v Google Play a App Store. Zákonnou povinnost tak může každý z nás snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. 

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • csu_tz210420_scitani_2021_jak_odevzdat_listinny_formular.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)