Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2017


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF
Graf č. J.4 Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2017 PNG

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.