Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2016


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF
Graf - Počet zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 PNG

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.