Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2015


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF
Graf č. J.3 Meziroční růst/pokles počtu zahájených a dokončených bytů v Karlovarském kraji v letech 2005–2015 PNG

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.