Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2017


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.