Investice v ICT

 

Efektivní investice podniků i státu nejen do zařízení, spadajících pod moderní informační a komunikační technologie (ICT vybavení), ale především do navazujících aplikací a informační systémů včetně souvisejících databází (softwaru) jsou jedním z předpokladů zvyšování konkurenceschopnosti ve všech sférách dnešní společnosti a sektorech ekonomiky, které se často označují jako informační nebo digitální.

Z výše uvedeného důvodu sleduje ČSÚ jak údaje o celkových investicích do oblasti ICT v národním hospodářství, tak i podrobné údaje o spotřebních výdajích domácností za ICT vybavení a telekomunikační služby.

Podrobná data a metodologické informace k statistikám ČSÚ pro tuto oblast naleznete pod níže uvedenými odkazy. Kromě údajů za Českou republiku jsou v přiložených tabulkových souborech k dispozici i údaje za ostatní země EU.

 • Pro podrobnější metodické informace přejděte na následující odkazy:

 • Investice do ICT vybavení a softwaru
 • Spotřební výdaje domácnosti za ICT
 • Pro podrobné údaje o investicích v ICT přejděte na následující odkazy:

 • Investice do ICT vybavení a softwaru v ČR a v zemích EU, 1993-2017
 • Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a ICT služby v ČR a v zemích EU, 1990-2017
 • Údaje o ICT investicích naleznete i v pravidelné publikaci ČSÚ Informační ekonomika v číslech v kapitole B. Více viz následující odkaz: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika_v_cislech

   

  Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Novotný
  Tel.: 274 05 4243
  E-mail: karel.novotny@czso.cz

  Ing. Martin Mana
  Tel.: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz