Investice v ICT

 

Investice jsou jedním z klíčových faktorů ovlivňující ekonomický růst. Efektivní investice nejen do zařízení v rámci moderní informační a telekomunikační technologie (ICT vybavení), ale také do navazujících aplikací, informačních systémů a databází (softwaru), jsou jedním z předpokladů zvyšování konkurenceschopnosti ve všech sektorech národního hospodářství.

Český statistický úřad sleduje v této souvislosti vývoj investic do ICT vybavení a softwaru v Česku, Evropské unii a ostatních zemích.

Jelikož je s hospodářským růstem spojen nejen progresivní vývoj investic, ale také růst spotřeby, je zde rovněž věnována pozornost spotřebním výdajům domácností za ICT vybavení a služby v Česku a mezinárodním srovnání.

Zdrojem dat v následujících tabulkách jsou údaje z Databáze národních účtů Českého statistického úřadu a Statistického úřadu Evropské unie (Eurostat).

 • Podrobnější informace k metodice a terminologii jsou k dispozici v následujících dokumentech:

 • Investice do ICT vybavení a softwaru
 • Spotřební výdaje domácností za ICT
 • Podrobná data za investice do ICT vybavení a softwaru spolu s přehledem o spotřebních výdajích domácností za ICT vybavení a služby naleznete v následujících tabulkách:

 • Investice do ICT vybavení a softwaru
 • Spotřební výdaje domácností za ICT
 • Data o investicích do ICT vybavení a softwaru společně s výdaji domácností za ICT vybavení a služby jsou rovněž součástí publikace Digitální ekonomika v číslech v rámci kapitoly C.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Martin Pokorný
  Tel.: 274 052 343
  E-mail: martin.pokorny@czso.cz