Intrastat - Základní informace

 

Základní pravidla provádění Intrastatu stanoví nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky - viz oddíl Právní předpisy nebo přímý odkaz:
 

nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

zákon 360/2014 Sb. ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

S účinností od 1. 1. 2015 se na provádění Intrastatu vztahuje část třetí tohoto zákona.

Zpravodajskou jednotkou, které může vzniknout povinnost poskytovat informace do Intrastatu, se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která má v České republice přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) k dani z přidané hodnoty (DPH).

Pravidelně za každý kalendářní měsíc se do Intrastatu poskytované informace předávají celním úřadům pouze elektronicky, pomocí příslušné programové aplikace.

Tiskopis pro podání jednorázového výkazu pro Intrastat v listinné podobě, který mohou použít jen zpravodajské jednotky nemající povinnost pravidelně vykazovat i opačný směr pohybu zboží, naleznete zde.

Informace o předávání a zpracování výkazů pro Intrastat elektronicky jsou zveřejněny na webových stránkách Celní správy České republiky, na adrese www.celnisprava.cz - v oddíle „Další kompetence“ - v části „Intrastat“.

V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (IDES-CZ, InstatDesk, PVS, INSTATONLINE) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.

V pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 na tel.: 261 331 997
V ostatní dny a mimo pracovní dobu na tel.: 725 101 542

E-mail:
intragrc@cs.mfcr.cz

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti sběru dat pro Intrastat, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný).

Český statistický úřad výkazy pro Intrastat nesbírá, jejich sběr zajišťuje a provádí Generální ředitelství cel a celní úřady. V případě dotazů z oblasti technických a metodických otázek sběru dat se obracejte na kontaktní osoby z Celní správy ČR.

V případě dotazů k daňové problematice využijte webové stránky České daňové správy.

Pro přepočet fakturované hodnoty se používají kurzy v rámci DPH.

skupina-web_090113.doc informace pro zpravodajské jednotky spojované do skupin registrovaných k DPH

Aktuální informace o vykazování kapalných paliv (kódy KN8+statistický znak) - dle Seznamu sledovaných druhů zboží naleznete ZDE.

Zpravodajské jednotky, které nevykazují Intrastat na příslušnou celní správu, ale odešlou/přijmou zboží v celkové hodnotě převyšující 100 000 Kč u vybraných kódů zboží (kapalná paliva) – viz Sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., odesílají výkazy na Český statistický úřad.

Na adresu Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 se zasílají výkazy v listinné nebo elektronické podobě, na kterých jsou uvedeny údaje dle nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.
Výkazy se odesílají tak, aby je Český statistický úřad obdržel nejpozději do desátého pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období.