Intrastat - Základní informace

 

 • Zpravodajskou jednotkou, které může vzniknout povinnost poskytovat informace do Intrastatu, se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která má v České republice přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) k dani z přidané hodnoty (DPH).

  Pravidelně za každý kalendářní měsíc se do Intrastatu poskytované informace předávají celním úřadům pouze elektronicky, pomocí příslušné programové aplikace.

  Tiskopis pro podání jednorázového výkazu pro Intrastat v listinné podobě, který mohou použít jen zpravodajské jednotky nemající povinnost pravidelně vykazovat i opačný směr pohybu zboží, naleznete zde.

  Informace o předávání a zpracování výkazů pro Intrastat elektronicky jsou zveřejněny na webových stránkách Celní správy České republiky, na adrese www.celnisprava.cz - v oddíle „Další kompetence“ - v části „Intrastat“.

  V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (InstatDesk, INSTATONLINE) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.

  V pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 na tel.: 261 331 997
  V ostatní dny a mimo pracovní dobu na tel.: 725 101 542

  E-mail:
  intragrc@cs.mfcr.cz

  Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti sběru dat pro Intrastat, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný).

  Český statistický úřad výkazy pro Intrastat nesbírá, jejich sběr zajišťuje a provádí Generální ředitelství cel a celní úřady. V případě dotazů z oblasti technických a metodických otázek sběru dat se obracejte na kontaktní osoby z Celní správy ČR.

  V případě dotazů k daňové problematice využijte webové stránky Finanční správy ČR.

  Pro přepočet fakturované hodnoty se používají kurzy v rámci DPH.
 • Informace pro zpravodajské jednotky spojované do skupin registrovaných k DPH