Intrastat - Právní předpisy

 

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb. - účinnost od 1. 1. 2019

Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky - účinnost do 31. 12. 2018

Celní zákon č. 242/2016 Sb., ze dne 14. července 2016

Od 18. května 2016 se pro přepočet z cizí měny používá místo celního kurzu kurz používaný pro přepočet hodnoty zboží v rámci DPH.

Aktuální Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků platný od 1.1.2018 (platný i pro rok 2019)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., ze dne 30. 11. 2017 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2018

Sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., ze dne 6. 12. 2016 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2017