Intrastat - Právní předpisy

 


  • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., ze dne 23. srpna 2021 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
    (účinnost od 1.1.2022)
  • Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 498/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) - s účinností od 1.1.2022
  • Celní zákon č. 242/2016 Sb., s účinností od 1.1.2022