Intrastat - Právní předpisy

 

Nový celní zákon č. 242/2016 Sb., ze dne 14. července 2016

Nové nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Upozornění:
Podle nově platného Nařízení vlády ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení Celního zákona v oblasti statistiky dochází ke změně kursu požívaného pro přepočet z cizí měny z kursu celního na kurs používaný pro přepočet hodnoty zboží v rámci DPH.  Pro výpočet údajů do:

- hlášení za měsíc červenec 2016 se použije ještě kurs celní
- od hlášení za měsíc srpen 2016 a měsíce následující kurs používaný pro přepočet hodnoty zboží v rámci DPH

Nové Sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., ze dne 12. 12. 2016 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků.

Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků se nemění.