Intrastat - Aktuální informace

 

Dopad změn celního zákona na Intrastat: Informace týkající se změn v rámci účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky najdete na adrese:
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/Připravované-změny-ve-vykazování-Intrastatu-v-souvislosti-s-novým-celním-zákonem.aspx

Upozornění pro zpravodajské jednotky: Upozorňujeme zpravodajské jednotky, že dne 4. 3. 2015 vyšly "Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie".  Zveřejněny jsou na následující adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Vysvtlivky%20ke%20KN/VKN2015.pdf

Upozornění pro zpravodajské jednotky: Upozorňujeme zpravodajské jednotky, které používají aplikaci InstatDesk na nutnost aktualizace starších verzí (verze nižší než 1.0.41). Dále je třeba v této aplikaci aktualizovat číselníky pro rok 2015. Podrobnosti na následující adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx

Upozornění pro zpravodajské jednotky: S účinností od 1. 1. 2015 se na provádění Intrastatu vztahuje část třetí zákona 360/2014 Sb. ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Viz Intrastat – Základní informace. Tato právní úprava nijak nemění termíny související s prováděním Intrastatu v porovnání s rokem 2014.

Desetimístné kódy zboží - vybraných kapalných paliv - a jejich změny jsou uvedeny níže:

  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., ze dne 6. prosince 2016 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků – s účinností od 1.1.2017
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ze dne 25. července 2016 o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků – s účinností od 1.8.2016
  • Transpozice kódů ze Seznamu sledovaných druhů zboží - kapalných paliv (se statistickým znakem) - změny od 1.1.2012