Intrastat - Aktuální informace

 

Dopady změny nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky najdete zde
https://www.czso.cz/csu/czso/informace-pro-zj

Dopad změn celního zákona na Intrastat: Informace týkající se změn v rámci účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky najdete na adrese:
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/Připravované-změny-ve-vykazování-Intrastatu-v-souvislosti-s-novým-celním-zákonem.aspx

Upozornění pro zpravodajské jednotky: Elektronický sběr dat v aplikacích InstatOnline a InstatDesk zajišťuje Celní správa České republiky. Podrobnosti na následující adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx

Desetimístné kódy zboží - vybraných kapalných paliv - a jejich změny jsou uvedeny níže:

  • Aktuální Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků platný od 1.1.2020
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb., ze dne 29. listopadu 2019 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků - s účinností od 1.1.2020
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., ze dne 30. listopadu 2017 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků - s účinností od 1.1.2018
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., ze dne 6. 12. 2016 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2017