Intrastat - Aktuální informace

 

Upozornění pro zpravodajské jednotky: Elektronický sběr dat v aplikacích InstatOnline a InstatDesk zajišťuje Celní správa České republiky. Podrobnosti na následující adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx

  • Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) s účinností od 1. ledna 2022:
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 498/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) - s účinností od 1.1.2022