Intrastat - Aktuální informace

 

Upozornění pro zpravodajské jednotky: Elektronický sběr dat v aplikacích InstatOnline a InstatDesk zajišťuje Celní správa České republiky. Podrobnosti na následující adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx

Desetimístné kódy zboží - vybraných kapalných paliv - a jejich změny jsou uvedeny níže:

  • Aktuální Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků platný od 1.1.2020
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb., ze dne 29. listopadu 2019 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků - s účinností od 1.1.2020
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., ze dne 30. listopadu 2017 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků - s účinností od 1.1.2018
  • Sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., ze dne 6. 12. 2016 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2017