Intrastat - Často kladené dotazy

 

1)      Jsme nová zpravodajská jednotka, která dosáhla prahu pro vykazování. Jaký je postup, abychom mohli začít vykazovat?

Při překročení prahu pro vykazování je nutné tuto skutečnost oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu a vyplnit formulář k registraci dostupný na https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx. Pověření pracovníci Vám na základě této žádosti zpřístupní aplikaci (InstatDesk nebo InstatOnline), prostřednictvím které budete podávat výkazy Intrastatu.

2)      Zastupuji zpravodajskou jednotku, která se zabývá výrobou a vývozem dveří a potřebuji vědět sazební zařazení (kód Kombinované nomenklatury). Můžete mi pomoci?

Zařazování zboží do Celního sazebníku provádí Celní správa, využijte prosím možnosti zažádat o nezávazné stanovisko o sazebním zařazení, viz následující odkaz https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/eenvs.aspx, kde po vstupu do aplikace napište svůj dotaz na konkrétní zařazení zboží.

3)      Mám problémy s odesláním výkazu Intrastatu v aplikaci InstatOnline. Mohli byste mi poradit?

V případě technických problémů týkajících se elektronického vykazování dat (aplikace Instatonline, Instatdesk) se prosím obraťte na pověřené pracovníky Helpdesku v Olomouci telefonicky 261 331 997 v pracovní dny od 7:00 do 15:30 nebo e-mailem intrastat@cs.mfcr.cz.

4)      Chtěli bychom využít Zjednodušené hlášení pro rok 2024. V roce 2023 jsme dosáhli ve směru vývozu hodnoty 25 mil. Kč a v tomto roce jsme obchodovali se zbožovou podpoložkou osli (sazební zařazení 01013000). Můžeme za referenční období leden 2024 podat Zjednodušené hlášení?

Zjednodušené hlášení podat nemůžete, vzhledem k tomu, že kód sazebního zařazení pro zbožovou podpoložku osli 01013000 je uveden ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro Zjednodušené hlášení, v platném znění. Z toho důvodu budete pokračovat v měsíčním hlášení Intrastatu.

5)      Můžeme využít Zjednodušené hlášení v roce 2024, pokud jsme ve směru dovozu za rok 2023 dosáhli hodnoty 31 mil. Kč a zároveň jsme neobchodovali se zbožím uvedeném ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro Zjednodušené hlášení, v platném znění?

Zjednodušené hlášení podat nemůžete, vzhledem k tomu, že jste v roce 2023 přesáhli hodnotu 30 mil. Kč. Z toho důvodu budete pokračovat v měsíčním hlášení Intrastatu.

6)      Splnili jsme podmínky pro podání Zjednodušeného hlášení pro rok 2024, co vše do tohoto hlášení máme uvést a kdy ho máme podat?

Zjednodušené hlášení podáte za referenční období leden 2024, které se podává do 12. pracovního dne února, tedy 16.2., s uvedením kódu typu věty ZH, referenčním obdobím leden 2024 a směrem pohybu zboží (dovoz nebo vývoz). Nic dalšího se do výkazu neuvádí.

7)      Prodáváme zboží polské firmě na PL DIČ, zboží ale vyvážíme na Slovensko jiné firmě. Jaké DIČ partnera máme ve výkazu uvést?

Pokud víte DIČ slovenské firmy, které zboží vyvážíte, uveďte její DIČ. Pokud toto DIČ ale neznáte, uveďte DIČ ve tvaru QV123.

8)      Máme holandského zákazníka, který má i CZ DIČ a nakupuje od nás zboží. Budeme vykazovat v Intrastatu my nebo zákazník, když má CZ DIČ?

Pokud má holandský zákazník české DIČ a Vaše firma mu na něj vystavuje faktury s vaším českým DIČ, jedná se o tuzemské plnění a takové zboží do Intrastatu vykazovat nebudete.

9)      Nakupujeme zboží z USA a k jeho proclení dojde na území České republiky. Máme povinnost ho vykázat v Intrastatu?

Pokud bude zboží propuštěno do navrhovaného celního režimu až na území ČR, dané zboží se v Intrastatu nevykazuje, protože potřebné údaje o něm budou převzaty z celních dokumentů.

10)  Naše společnost prodává a fakturuje zboží švýcarské firmě a k propuštění zboží do režimu vývozu dojde v Německu. Máme zboží vykázat, a pokud ano s jakým kódem?

Pokud dojde k propuštění do celního režimu vývozu mimo ČR v jiném členském státě Evropské unie, dané zboží vykažte v Intrastatu pod kódem povahy transakce 72 a s uvedením DIČ partnera ve tvaru QV123.

11)  Prodáváme a fakturujeme zboží německé firmě, ale fyzicky zboží vyvážíme do Polska. Jaký kód povahy transakce máme ve výkazu Intrastat uvést?

Uveďte kód povahy transakce 11.

12)  Zpravodajská jednotka nakupuje výrobky od firmy, která sídlí ve Francii a na fakturách uvádí své francouzské DIČ. Nicméně samotné výrobky jsou fyzicky dováženy z Německa, kde je výrobní podnik a sklad. Máme uvést jako zemi odeslání Francii nebo Německo?

Státem odeslání je země, ze které bylo zboží přímo vyvezeno do místa určení v ČR. V daném případě to tedy bude Německo, ze kterého jsou výrobky fyzicky dováženy.

13)  Naše firma využívá k doručování zboží přepravní společnosti typu DHL apod. a neví, jakým způsobem zboží přestoupilo hranice. Jaký kód druhu dopravy máme v tomto případě vyplnit do výkazu Intrastatu?

Pokud nevíte druh dopravy, uvedete kód druhu dopravy 5 (poštovní).

14)  Vykazujeme kapalinu, která je dodávána v plastových sudech, jenž jsou samostatně uvedeny ve faktuře i s celní nomenklaturou. Prosím o informaci, zda hodnotu tohoto obalu máme vykazovat v Intrastatu jako součást zboží, nebo samostatně pod svým kódem sazebního zařazení?

Pokud mají plastové sudy charakter vratných obalů (je předpokládáno jejich vrácení do 2 let), vykazovat je nebudete. Pokud se ale nejedná o vratné obaly, zahrnete je do hodnoty zboží, a to pod celní nomenklaturu kapaliny.

15)  Naše firma se zabývá výrobou a prodejem palet. Máme povinnost tyto palety vykazovat v Intrastatu nebo se jedná o vratné obaly, které se nevykazují?

Pokud jsou palety předmětem obchodní transakce, tzn. prodeje či nákupu, vykazují se v Intrastatu.

16)  Česká společnost prodává zboží na dálku na Slovensko přímo konečným spotřebitelům, kteří si zboží objednávají a platí přes internet. Zboží se dopravuje z ČR na Slovensko konečnému spotřebiteli. Má povinnost vykazovat tyto prodeje v rámci Intrastatu?

Ano, má povinnost vykazovat Intrastat ve směru vývozu za koncové zákazníky pod kódem povahy transakce 12, s fakturovanou hodnotou bez hodnoty DPH a DIČem partnera QV123. Pokud by naopak bylo zboží dopravováno z ČR do logistického či obdobného skladu na SK a z něho až konečnému spotřebiteli, vykáže se pod kódem transakce 31.