Intrastat - Často kladené dotazy

 

1)      Jsme nová zpravodajská jednotka, která dosáhla prahu pro vykazování. Jaký je postup, abychom mohli začít vykazovat?

Při překročení prahu pro vykazování je nutné tuto skutečnost oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu a vyplnit formulář k registraci dostupný na https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx. Pověření pracovníci Vám na základě této žádosti zpřístupní aplikaci (InstatDesk nebo InstatOnline), prostřednictvím které budete podávat výkazy Intrastatu.

2)      Zastupuji zpravodajskou jednotku, která se zabývá výrobou a odesláním dveří a potřebuji vědět sazební zařazení (kód Kombinované nomenklatury). Můžete mi pomoci?

Pro zjištění sazebního zařazení zboží využijte Nezávazné vyjádření k sazebnímu zařazení zboží a stanovisko dostupné na webových stránkách Celní správy ČR, viz následující odkaz https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/eenvs.aspx, kde po vstupu do aplikace napište svůj dotaz na konkrétní zařazení zboží.

3)      Mám problémy s odesláním výkazu Intrastatu v aplikaci InstatOnline. Mohli byste mi poradit?

V případě technických problémů týkajících se elektronického vykazování dat (aplikace Instatonline, Instatdesk) se prosím obraťte na pověřené pracovníky Helpdesku v Olomouci telefonicky 261 331 997 v pracovní dny od 7:00 do 15:30 nebo e-mailem intrastat@cs.mfcr.cz.

4)      Máme holandského zákazníka, který má i CZ DIČ a nakupuje od nás zboží. Budeme vykazovat v Intrastatu my nebo zákazník, když má CZ DIČ?

Pokud má holandský zákazník české DIČ a Vaše firma mu na něj vystavuje faktury s vaším českým DIČ, jedná se o tuzemské plnění a takové zboží se do Intrastatu nevykazuje.

5)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastat podle reálného fyzického pohybu. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký máme použít kurz DPH pro přepočet na české koruny, když např. přijmeme zboží v říjnu, provedeme příjem na sklad a fakturu obdržíme během měsíce listopadu nebo dokonce až v měsíci prosinci? Jak máme postupovat?

Pokud Vaše firma vykazuje podle principu fyzického pohybu zboží, použijete kurz platný v den fyzického přijetí zboží.

6)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastat podle reálného fyzického pohybu. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký máme použít kurz DPH pro přepočet na české koruny, když první fakturu za něj zaplatíme v lednu, další v květnu a zboží přijmeme až v říjnu?

Pokud Vaše firma vykazuje podle principu fyzického pohybu zboží, použijete kurz platný v den fyzického přijetí zboží.

7)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastatu podle DPH. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký kurz má použít, když zboží fyzicky obdrží 15. října, ale fakturu už 10. září?

Pokud zpravodajská jednotka vykazuje podle DPH, pro přepočet fakturované hodnoty použije kurz DPH ze dne zdanitelného plnění, tzn. ze dne 10. září.

8)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastatu podle DPH. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký kurz DPH má použít - ze dne fyzického přijetí nebo ze dne zdanitelného plnění?

Pokud zpravodajská jednotka vykazuje podle DPH, pro přepočet fakturované hodnoty použije kurz DPH ze dne zdanitelného plnění.

9)      Nakupujeme zboží z USA a k jeho proclení dojde na území České republiky. Máme povinnost ho vykázat v Intrastatu?

Pokud bude zboží propuštěno do navrhovaného celního režimu až na území ČR, dané zboží se v Intrastatu nevykazuje, protože potřebné údaje o něm budou převzaty z celních dokumentů.

10)  Naše společnost prodává zboží švýcarské firmě a k propuštění zboží do režimu vývozu dojde v Německu. Máme zboží vykázat, a pokud ano s jakým kódem?

Pokud dojde k propuštění do celního režimu vývozu mimo ČR v jiném členském státě Evropské unie, dané zboží vykažte v Intrastatu pod kódem povahy transakce 91.

11)  Prodáváme a fakturujeme zboží německé firmě, ale fyzicky zboží odesíláme do Polska. Jaký kód povahy transakce máme ve výkazu Intrastat uvést?

V případě, že je místo dodání jiné než fakturační, použije se kód povahy transakce 12.

12)  Zpravodajská jednotka nakupuje výrobky od firmy, která sídlí ve Francii a na fakturách uvádí své francouzské DIČ. Nicméně samotné výrobky jsou fyzicky dováženy z Německa, kde je výrobní podnik a sklad. Máme uvést jako zemi odeslání Francii nebo Německo?

Státem odeslání je země, ze které bylo zboží přímo odesláno do místa určení v ČR. V daném případě to tedy bude Německo, ze kterého jsou výrobky fyzicky dováženy.

13)  Naše firma využívá k doručování zboží přepravní společnosti typu DHL apod. Jaký kód druhu dopravy máme v tomto případě vyplnit do výkazu Intrastatu?

Pokud je přeprava zboží zajišťována specializovanými společnostmi, do výkazu Intrastatu se uvede kód druhu dopravy 5 (poštovní).

14)  Vykazujeme kapalinu, která je dodávána v plastových sudech, jenž jsou samostatně uvedeny ve faktuře i s celní nomenklaturou. Prosím o informaci, zda hodnotu tohoto obalu máme vykazovat v Intrastatu jako součást zboží, nebo samostatně pod svým kódem sazebního zařazení?

Pokud mají plastové sudy charakter vratných obalů (je předpokládáno jejich vrácení do 2 let), vykazovat je nebudete. Pokud se ale nejedná o vratné obaly, zahrnete je do hodnoty zboží, a to pod celní nomenklaturu daného zboží.

15)  Naše firma se zabývá výrobou a prodejem palet. Máme povinnost tyto palety vykazovat v Intrastatu nebo se jedná o vratné obaly, které se nevykazují?

Pokud jsou palety předmětem obchodní transakce, tzn. prodeje či nákupu, vykazují se pod kódem povahy transakce začínající číslem „1“.

16)  Italská společnost zasílá zboží z Itálie do ČR českým spotřebitelům, kteří jsou konečnými zákazníky a kteří si zboží objednávají a platí přes internet. Je registrovaná k DPH v ČR a odvádí z prodejů českou DPH. Má povinnost vykazovat tyto prodeje v rámci Intrastatu (v prosinci 2016 překročila práh pro vykazování Intrastatu)?

Pokud dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, italská společnost překročila limit pro zásilkový obchod, který je v České republice stanoven na 1 140 000,- (46.570 €) na dovozu. Musí se registrovat k DPH v ČR a má povinnost vykazovat, po dosažení prahu ve výši 8 mil. Kč, CZ Intrastat ve směru přijetí za koncové zákazníky pod kódem povahy transakce 92.