Internet firmy využívají, ale pro obchodování málo

 

28. 1. 2014

Zatímco v roce 2002 se více než polovina podniků připojovala prostřednictvím klasické vytáčené linky a DSL technologie byly v České republice na úplném začátku, v lednu 2013 používalo DSL linku pro připojení k internetu již 66 % podniků. Celkově je k internetu připojeno 96,3 % podniků s více než deseti zaměstnanci. Vyplývá to z pravidelného ročního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ).

S rozšiřováním nových technologií se zvyšuje i rychlost připojení. „Před jedenácti lety uvádělo 87 % podniků rychlost připojení k internetu nižší než 2 Mb/s, v roce 2013 jich má 90 % naopak rychlost vyšší“, říká Eva Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Více než 40 % velkých firem, například v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví nebo v informačních a komunikačních činnostech, uvádí rychlost svého připojení vyšší než 100 Mb/s. Firemní webové stránky nemá jen pětina podniků. Oproti roku 2000, kdy mělo webovou stránku jen 40 % firem, se jejich podíl zdvojnásobil. Vícejazyčný web má třetina společností, především velké podniky z oboru ubytování, naopak nejmenší podíl cizojazyčných mutací webových stránek mají malé firmy ve stavebnictví.

Facebook a spol. netáhnou
„Internet má téměř každý, ale sociální média využívalo v lednu 2013 pouze 17 % podniků,“ uvedla Eva Skarlandtová. Nejvíce využívaným typem sociálních médií v podnicích byly v lednu 2013 sociální sítě, na kterých mělo založený vlastní účet 15 % podniků. Podstatně méně jich bylo zapojeno do firemních blogů (3,5 %), či sdílely na webech multimediální obsah (5,6 %). Sociální média k umístění placené reklamy využilo 8 % podniků. S orgány veřejné správy komunikovalo v roce 2012 prostřednictvím internetu alespoň jednou 94,5 % podniků. Nejčastěji praktikovanou činností na internetu ve vztahu k veřejné správě je získávání informací z webových stránek úřadů.

Obchodování na internetu
Elektronický nákup v roce 2012 uskutečnilo 49 % podniků, na celkových nákupech se elektronické podílely 30 %. Nejčastěji byly elektronické nákupy uskutečňovány prostřednictvím webových stránek (45,7 % vs. 22,5 %), ale z hlediska finančních objemů vede elektronická výměna dat (21,5 % vs. 8,7 %) Elektronickou cestou prodávalo své zboží nebo služby 27 % podniků, tržby z těchto prodejů tvořily čtvrtinu celkových tržeb.

Detailní údaje jsou k dispozici v publikaci ČSÚ „Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2013“: www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru-2013-fqilwg9h4t


Kontakty:

Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz
Mgr. Eva Skarlandtová
Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
Tel.: 274 052 674
E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz


  • ČSÚ TK ICT TZ.docx
  • Prezentace z tiskové konference