Internet a jeho používání jednotlivci; 2. čtvrtletí 2008

 


Internet a jeho používání jednotlivci; 2. čtvrtletí 2008
Poprvé více jak polovina dospělé populace používá internet, 2krát více než před pěti lety


Podle nejnovějších údajů ČSÚ vyplývá, že v roce 2008 poprvé více jak polovina (54%) dospělé populace používá internet. 87 % z nich jej pak používá pravidelně. Nejčastěji uváděným místem používání internetu je „doma“. Tento údaj uvedlo 45 % jednotlivců (83 % uživatelů internetu). Podíl uživatelů internetu meziročně vzrostl o pětinu. Internet tak v současné době používá 4,8 mil. jednotlivců ve věku 16 let a starších. Od roku 2003 vzrostl počet uživatelů internetu téměř dvojnásobně. K nárůstu počtu uživatelů internetu došlo u všech socio-demografických skupin. Nejvýraznější, od roku 2003 několikanásobný, byl tento nárůst zaznamenán u starší generace (především žen) a u osob s nižším vzděláním. Přesto stále existují v míře rozšíření používání internetu výrazné rozdíly podle pohlaví, věku a vzdělání sledované dospělé populace jednotlivců v České republice.

Typický uživatel internetu je mladý muž s vysokoškolských vzděláním.
V roce 2008 je v populaci mužů 58 % uživatelů internetu a v populaci žen jich je 50 %. Zatímco u nejmladší sledované věkové skupině 16 až 24 je podíl mužů a žen používajících internet téměř vyrovnaný, pohybuje se kolem 90 %, s rostoucím věkem se jednak snižuje podíl uživatelů internetu a zároveň se prohlubují rozdíly mezi pohlavími. Ve věkové skupině 55 – 64 let používá internet 36 % mužů a 29 % žen a u osob starších 65 let je mezi muži uživatelů internetu 10 % a mezi ženami 4 %. Nejvyšší dosažené vzdělání představuje významný faktor pro rozšíření používání internetu. 85 % jednotlivců s vysokoškolským vzděláním používá internet, ale pouze 14 % se základním. Vůbec nejvyšší podíl uživatelů internetu je v populaci studentů, kde jej v dnešní době používá již téměř každý (98 % studentů 16 let a starších).

Pětina dospělé populace nakupuje přes internet
K nejpopulárnějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání různých informací na webových stránkách. 88 % uživatelů internetu používá elektronickou poštu; 77 % vyhledává informace o zbožích a službách a 55 % si prohlíží internetové zpravodajské servery a noviny. Služby internetového bankovnictví využívá 13 % jednotlivců starších 16 let (25 % uživatelů internetu), před třemi roky, v roce 2005 byl tento podíl pouhých 5 % (16 % uživatelů internetu). Přes internet nakupuje v současné době 21 % jednotlivců (39 % uživatelů internetu). 8 % z jednotlivců, kteří si v posledních 12 měsících koupili něco přes internet uvedlo, že to byla letenka. Nejrychleji rostoucí internetovou činností je ve srovnání s rokem 2003 telefonování přes internet, hledání informací na www stránkách úřadů a veřejné správy, vyhledávání informací o zdraví a již výše zmíněné nakupování přes internet.

Procento jednotlivců používajících internet je v ČR jeden z nejnižších v EU – údaje za rok 2007
V mezinárodním srovnání je na tom ČR z hlediska podílu uživatelů internetu v dospělé populaci lépe než z hlediska podílu domácností s internetem, přesto však dosahuje podprůměrných hodnot. V roce 2007 bylo v ČR v populaci 16 až 74 let pravidelných uživatelů internetu 42 %, průměr za EU 27 byl 51 %. Ve skandinávských zemí nebo Nizozemsku 75 % a více jednotlivců používá pravidelně internet. Rozdíly oproti státům severní a západní Evropy jsou v ČR především u starších ročníků a osob s nižším vzděláním. U některých skupin populace o zaostávání ve využívání internetu nemůžeme naopak mluvit vůbec – studenti a jednotlivci s VŠ vzděláním se ve využívání internetu zcela vyrovnají stejným skupinám populace v západní Evropě. ČR zaostává v podílu uživatelů internetu využívající pokročilé internetové služby. Např. internetové bankovnictví v roce 2007 používalo v ČR 24 % uživatelů internetu, průměr za EU 27 byl 44 %.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Mana
martin.mana@czso.cz

  • TZ_Internet_a_jednotlivci_Invex_2008_1.doc