Instituce, které klasifikace pokrývá (CZ-COFOG)

 

Klasifikace CZ-COFOG se vztahuje na sektor vládních institucí, který v podstatě představuje všechny institucionální jednotky (subjekty) zabývající se převážně přerozdělením národního důchodu a bohatství, a dále neziskové instituce kontrolované a financované vládou.
Tyto institucionální jednotky jsou netržními výrobci a jejich produkce je určena na individuální i kolektivní spotřebu.

Sektor vládních institucí v klasifikaci CZ-COFOG představují tyto orgány: organizační složky státu, mimorozpočtové fondy, soudy, územní samostatné celky a fondy sociální ochrany. Dále jsou sem zahrnuty instituce v případech, kdy více než polovina jejich provozních nákladů je hrazena prostřednictvím příspěvků, dotací apod. z prostředků veřejných rozpočtů, např. příspěvkové organizace (některé nemocnice, základní školy nebo střední školy apod.) a neziskové instituce (např. veřejné vysoké školy).

Rovněž jsou zde zahrnuty vládní instituce závislé na zakládajících orgánech a pracující pro sektor veřejné správy. Jedná se o příspěvkové a rozpočtové organizace, které v malém měřítku prodávají svoji produkci veřejnosti a převážně jsou financované z veřejných rozpočtů. Mezi uvedené instituce však nelze zahrnovat např. obchodní společnosti a další ekonomické subjekty, které prodávají veřejnosti většinu svého objemu produkce a jejichž příjmy, výdaje a kapitálové transakce lze samostatně identifikovat.