Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014

 
Kód: 213003-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Celá publikace (3,8 MB) PDF
Všechna data publikace (2,1 MB) ZIP
ÚVOD Word PDF
METODICKÁ ČÁST Word PDF
ANALYTICKÁ ČÁST Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST

Základní ekonomické ukazatele podniků
TAB 1A Základní ekonomické ukazatele podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 1B Základní ekonomické ukazatele podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 2A Základní ekonomické ukazatele inovujících podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 2B Základní ekonomické ukazatele inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 3A Základní ekonomické ukazatele technicky inovujících podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 3B Základní ekonomické ukazatele technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF
TAB 4A Základní ekonomické ukazatele neinovujících podniků v ČR celkem Excel PDF
TAB 4B Základní ekonomické ukazatele neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu Excel PDF

Postavení podniků v rámci trhu

TAB 5A Podniky v ČR celkem, které byly v roce 2014 součástí podnikové skupiny Excel PDF
TAB 5B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které byly v roce 2014 součástí podnikové skupiny Excel PDF
TAB 6A Nejvýznamnější trh pro inovující podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 6B Nejvýznamnější trh pro inovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 7A Nejvýznamnější trh pro technicky inovující podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 7B Nejvýznamnější trh pro technicky inovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 8A Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 8B Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 9A Pozice v rámci produkční sítě u inovujících podniků v ČR celkem v roce 2014 Excel PDF
TAB 9B Pozice v rámci produkční sítě u inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2014 Excel PDF
TAB 10A Pozice v rámci produkční sítě u technicky inovujících podniků v ČR celkem v roce 2014 Excel PDF
TAB 10B Pozice v rámci produkční sítě u technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2014 Excel PDF
TAB 11A Pozice v rámci produkční sítě u neinovujících podniků v ČR celkem v roce 2014 Excel PDF
TAB 11B Pozice v rámci produkční sítě u neinovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2014 Excel PDF

Podnik a veřejné zakázky

TAB 12A Podniky v ČR celkem, které získaly veřejnou zakázku v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 12B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které získaly veřejnou zakázku v období 2012–2014 Excel PDF

Základní rozdělení podniků podle jejich inovačních aktivit

TAB 13A Podniky v ČR celkem podle toho zda prováděly inovační aktivity v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 13B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle toho zda prováděly inovační aktivity v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 14A Podniky s inovačními aktivitami v ČR celkem podle jejich typu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 14B Podniky s inovačními aktivitami v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle jejich typu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 15A Inovující podniky v ČR celkem podle druhu zavedené inovace v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 15B Inovující podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle druhu zavedené inovace v období 2012–2014 Excel PDF

Produktové a procesní (technické) inovace – základní ukazatele

TAB 16A Podniky v ČR celkem s technickými inovačními aktivitami podle jejich druhu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 16B Podniky v ČR ve zprac. průmyslu s technickými inovačními aktivitami podle jejich druhu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 17A Podniky v ČR celkem, které uvedly na trh produktové inovace v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 17B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které uvedly na trh produktové inovace v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 18A Podniky v ČR celkem, které zavedly procesní inovace v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 18B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které zavedly procesní inovace v období 2012–2014 Excel PDF

Marketingové a organizační (netechnické) inovace

TAB 19A Podniky v ČR celkem s netechnickými inovacemi podle jejich druhu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 19B Podniky v ČR ve zprac. průmyslu s netechnickými inovacemi podle jejich druhu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 20A Podniky v ČR celkem, které zavedly marketingové inovace v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 20B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které zavedly marketingové inovace v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 21A Podniky v ČR celkem, které zavedly organizační inovace podle jejich typu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 21B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu, které zavedly organizační inovace v období 2012–2014 Excel PDF

Ekologické inovace

TAB 22A Ekologické inovace zavedené podniky v ČR celkem podle typu pozitivního přínosu pro životní prostředí spojené s produkcí výrobků a služeb v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 22B Ekologické inovace zavedené podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle typu pozitivního přínosu pro životní prostředí spojené s produkcí výrobků a služeb v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 23A Ekologické inovace zavedené podniky v ČR celkem podle typu pozitivního přínosu pro životní prostředí spojené s užitím výrobků nebo služeb v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 23B Ekologické inovace zavedené podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu podle typu pozitivního přínosu pro životní prostředí spojené s užitím výrobků nebo služeb v období 2012–2014 Excel PDF

Způsob vývoje technických inovací

TAB 24A Způsob vývoje inovovaných výrobků uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 24B Způsob vývoje inovovaných výrobků uvedených na trh podniky v ČR ve zprac. prům. v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 25A Způsob vývoje inovovaných služeb uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 25B Způsob vývoje inovovaných služeb uvedených na trh podniky v ČR ve zprac. prům. v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 26A Způsob vývoje inovovaných procesů zavedených podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 26B Způsob vývoje inovovaných procesů zavedených podniky v ČR ve zprac. průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF

Novost produktových inovací

TAB 27A Novost produktových inovací uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 27B Novost produktových inovací uvedených na trh podniky v ČR ve zprac. průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 28A Geografická novost inovovaných produktů uvedených na trh podniky v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 28B Geografická novost inovovaných produktů uvedených na trh podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 29A Tržby podniků s produktovou inovací v ČR celkem podle novosti jejich produktů v roce 2014 Excel PDF
TAB 29B Tržby podniků s produktovou inovací v ČR ve zprac. průmyslu podle novosti jejich produktů v roce 2014 Excel PDF

Činnosti prováděné podniky v rámci technických inovací – technické inovační aktivity

TAB 30A Činnosti prováděné podniky v ČR celkem v rámci jejich technických inovací v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 30B Činnosti prováděné podniky v ČR ve zprac. prům. v rámci jejich technických inovací v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 31A Podniky v ČR celkem provádějící v rámci technických inovací výzkum a vývoj v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 31B Podniky v ČR ve zprac. prům. provádějící v rámci technických inovací výzkum a vývoj v období 2012–2014 Excel PDF

Náklady na produktové a procesní (technické) inovační aktivity

TAB 32A Náklady na produktové a procesní inovace u technicky inovujících podniků v ČR celkem v roce 2014 Excel PDF
TAB 32B Náklady na produktové a procesní inovace u technicky inovujících podniků v ČR ve zprac. prům. v roce 2014 Excel PDF
TAB 33A Náklady na produktové a procesní inovace dle pozice podniku v rámci produkční sítě u technicky inovujících podniků v ČR celkem v roce 2014 Excel PDF
TAB 33B Náklady na produktové a procesní inovace dle pozice podniku v rámci produkční sítě u technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v roce 2014 Excel PDF

Financování produktových a procesních (technické) inovačních aktivit z veřejných zdrojů

TAB 34A Podniky v ČR celkem s finanční podporou produktových a procesních inovačních aktivit z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele této podpory v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 34B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu s finanční podporou produktových a procesních inovačních aktivit z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele této podpory v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 35A Podniky v ČR celkem s finanční podporou produktových a procesních inovačních aktivit z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele a formy této podpory v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 35B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu s finanční podporou produktových a procesních inovačních aktivit z veřejných zdrojů podle typu poskytovatele a formy této podpory v období 2012–2014 Excel PDF

Inovační spolupráce v rámci prováděných produktových a procesních (technických) inovací

TAB 36A Podniky v ČR celkem spolupracující s jinými subjekty v rámci svých technických inovací podle země působení spolupracujícího partnera v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 36B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu spolupracující s jinými subjekty v rámci svých technických inovací podle země působení spolupracujícího partnera v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 37A Podniky v ČR celkem spolupracující s jinými subjekty v rámci svých technických inovací podle typu spolupracujícího partnera v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 37B Podniky v ČR ve zpracovatelském průmyslu spolupracující s jinými subjekty v rámci svých technických inovací podle typu spolupracujícího partnera v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 38A Nejcennější typ spolupracujícího partnera u technicky inovujících podniků v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 38B Nejcennější typ spolupracujícího partnera u technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF

Motivace k provádění produktových a procesních (technických) inovací

TAB 39A Motivace k provádění produktových/procesních inovací u podniků v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 39B Motivace k provádění produktových/procesních inovací u podniků v ČR ve zprac. prům. v období 2012–2014 Excel PDF

Využití práv duševního vlastnictví v rámci prováděných produktových a procesních (technických) inovací

TAB 40A Využití práv duševního vlastnictví u technicky inovujících podniků v ČR celkem v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 40B Využití práv duševního vlastnictví u technicky inovujících podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu v období 2012–2014 Excel PDF

Důvody pro neuskutečnění inovačních aktivit

TAB 41A Důvody proč podniky bez inovačních aktivit v ČR celkem neinovovaly v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 41B Důvody proč podniky bez inovačních aktivit v ČR ve zprac. průmyslu neinovovaly v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 42A Nejvýznamnější důvody proč podniky bez inovačních aktivit v ČR celkem neinovovaly v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 42B Nejvýznamnější důvody proč podniky bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu neinovovaly v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 43A Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR celkem neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 1: Slabá poptávka po inovacích na trhu) Excel PDF
TAB 43B Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 1: Slabá poptávka po inovacích na trhu) Excel PDF
TAB 44A Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR celkem neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 2: Nebylo třeba inovovat vzhledem k předchozím inovacím) Excel PDF
TAB 44B Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 2: Nebylo třeba inovovat vzhledem k předchozím inovacím) Excel PDF
TAB 45A Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR celkem neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 3: Nebylo třeba inovovat vzhledem k nízké soutěži na trhu) Excel PDF
TAB 45B Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 3: Nebylo třeba inovovat vzhledem k nízké soutěži na trhu) Excel PDF
TAB 46A Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR celkem neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 4: Nedostatek dobrých nápadů pro inovace) Excel PDF
TAB 46B Stupeň významnosti důvodů proč podniky bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu neinovovaly v období 2012–2014 (Důvod č. 4: Nedostatek dobrých nápadů pro inovace) Excel PDF

Překážky k uskutečnění inovačních aktivit

TAB 47A Nejvýznamnější překážky bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 47B Nejvýznamnější překážky bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 Excel PDF
TAB 48A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 1: Nedostatek vlastních finančních zdrojů) Excel PDF
TAB 48B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 1: Nedostatek vlastních finančních zdrojů Excel PDF
TAB 49A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 2: Nedostupnost finančních zdrojů mimo podnik) Excel PDF
TAB 49B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 2: Nedostupnost finančních zdrojů mimo podnik) Excel PDF
TAB 50A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 3: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků uvnitř podniku) Excel PDF
TAB 50B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 3: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků uvnitř podniku) Excel PDF
TAB 51A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 4: Obtíže při získávání veřejné podpory) Excel PDF
TAB 51B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 4: Obtíže při získávání veřejné podpory) Excel PDF
TAB 52A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 5: (Nenalezení vhodných partnerů pro spolupráci) Excel PDF
TAB 52B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 5: Nenalezení vhodných partnerů pro spolupráci) Excel PDF
TAB 53A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 6: Nejistá nebo slabá poptávka po inovacích na trhu) Excel PDF
TAB 53B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 6: Nejistá nebo slabá poptávka po inovacích na trhu) Excel PDF
TAB 54A Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR celkem inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 7: Příliš silná soutěž na trhu) Excel PDF
TAB 54B Stupeň významnosti překážek bránící podnikům bez inovačních aktivit v ČR ve zpracovatelském průmyslu inovovat v období 2012–2014 (Překážka č. 7: Příliš silná soutěž na trhu) Excel PDF

Souhrnné ukazatele v časových řadách     

TAB 55A Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR ve sledovaných obdobích Excel PDF
TAB 55B Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR ve zpracovatelském průmyslu ve sledovaných obdobích Excel PDF

Souhrnné ukazatele v krajském členění    

TAB 56 Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR v krajích v období 2012–2014
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 18.8.2016
Excel PDF

PŘÍLOHY

P1 Výstupy ČSÚ za oblast statistik vědy, technologií a inovací Word
P2 Dotazník TI 2014 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.