Inovační aktivity podniků v České republice - 2008 až 2010

 
Kód: e-9605-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

METODICKÁ ČÁST PDF
1.1 Obecný rámec šetření o inovacích
1.2 Klasifikace inovací
1.3 Okruh zpravodajských jednotek, výběrový a základní soubor
1.4 Srovnání statistických šetření o inovacích
ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Ekonomická pozice podniků v období 2008–2010 PDF
2.2 Podniky s inovačními aktivitami PDF
2.3 Podniky s technickými inovačními aktivitami PDF
2.3.1 Produktová inovace PDF
2.3.2 Procesní inovace PDF
2.3.3 Pokračující nebo zastavené technické inovační aktivity PDF
2.3.4 Aktivity spojené se zaváděním technických inovací PDF
2.3.5 Náklady na technické inovace PDF
2.3.6 Veřejná podpora technických inovací PDF
2.3.7 Inovační spolupráce na zavádění technických inovací PDF
2.3.8 Informační zdroje pro technické inovace PDF
2.3.9 Cíle zavádění technických inovací PDF
2.3.10 Faktory omezující zavádění technických inovací PDF
2.4 Podniky s netechnickými inovačními aktivitami PDF
2.4.1 Marketingová inovace PDF
2.4.2 Cíle zavádění marketingové inovace PDF
2.4.3 Organizační inovace PDF
2.4.4 Cíle zavádění organizační inovace PDF
2.5 Rozsah trhu pro inovační podniky PDF
2.6 Kreativní dovednosti a jejich nositelé u inovujících podniků PDF
2.7 Metody k podnícení nových nápadů a rozvoje kreativity zaměstnanců u inovujících podniků PDF

TABULKOVÁ ČÁST
TAB 1 Charakteristika výběrového a základního souboru zpravodajských jednotek (TI 2010) Excel PDF
TAB 2 Obecné informace o podnicích v letech 2008 a 2010 Excel PDF
TAB 3 Podniky s technickými a netechnickými inovacemi v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 4 Podniky s technickými a/nebo netechnickými inovacemi v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 5 Inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 6 Podniky s technickými inovacemi v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 7 Podniky s netechnickými inovacemi v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 8 Nejvýznamnější trh pro inovující podniky v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 9 Nejvýznamnější trh pro neinovující podniky v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 10 Inovující podniky, které byly součástí podnikové skupiny v roce 2010 Excel PDF
TAB 11 Neinovující podniky, které byly součástí podnikové skupiny v roce 2010 Excel PDF
TAB 12 Zavedení inovovaných produktů technicky inovujícími podniky s produktovou inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 13A Vývoj inovovaných výrobků podle subjektů, který je vyvíjel u technicky inovujících podniků s produktovou inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 13B Vývoj inovovaných služeb podle subjektů, který je vyvíjel u technicky inovujících podniků s produktovou inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 14 Uvedení inovovaných produktů u technicky inovujících podniků s produktovou inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 15 Geografická novost inovovaných produktů u technicky inovujících podniků s produktovou inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 16 Zavedení inovovaných procesů u technicky inovujících podniků s procesní inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 17 Vývoj inovovaných procesů podle subjektů, který je vyvíjel u technicky inovujících podniků s procesní inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 18 Novost inovovaných procesů na trhu u technicky inovujících podniků s procesní inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 19 Inovační aktivity podle typu u technicky inovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 20 Vnitropodnikový výzkum a vývoj (VaV) u technicky inovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 21 Náklady na inovace u technicky inovujících podniků v roce 2010 Excel PDF
TAB 22 Tržby za inovované produkty u technicky inovujících podniků s produktovou inovací v roce 2010 Excel PDF
TAB 23 Finanční podpora inovací z veřejných zdrojů u technicky inovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 24 Inovační spolupráce podle země působení partnera u technicky inovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 25 Inovační spolupráce u technicky inovujících podniků podle typu spolupracujícího partnera v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 26 Nejcennější spolupracující partner u technicky inovujících podniků podle typu spolupracujícího partnera v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 27A Významnost informačních zdrojů pro inovace u technicky inovujících podniků – vysoká – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 27B Významnost informačních zdrojů pro inovace u technicky inovujících podniků – střední – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 27C Významnost informačních zdrojů pro inovace u technicky inovujících podniků – nízká – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 27D Významnost informačních zdrojů pro inovace u technicky inovujících podniků – nepoužívá se – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 28A Cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – vysoký – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 28B Cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – střední – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 28C Cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – nízká – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 28D Cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – bez vlivu – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 29 Zavedení marketingových inovací u netechnicky inovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 30 Cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti u marketingových inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 31 Zavedení organizačních inovací u netechnicky inovujících podniků v letech 2008–2010 Excel PDF
TAB 32 Cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti u organizačních inovací v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 33A Vliv faktorů omezujících inovační aktivity spojené s inovací produktu nebo procesu podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – vysoký – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 33B Vliv faktorů omezujících inovační aktivity spojené s inovací produktu nebo procesu podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – střední – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 33C Vliv faktorů omezujících inovační aktivity spojené s inovací produktu nebo procesu podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – nízký – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 33D Vliv faktorů omezujících inovační aktivity spojené s inovací produktu nebo procesu podle jejich významnosti u technicky inovujících podniků – bez vlivu – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 34A Kreativní dovednosti a jejich nositelé u inovujících podniků – osoby zaměstnané uvnitř podniku – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 34B Kreativní dovednosti a jejich nositelé u inovujících podniků – získané ze zdrojů/subjektů mimo podnik – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 35A Kreativní dovednosti a jejich nositelé u neinovujících podniků – osoby zaměstnané uvnitř podniku – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 35B Kreativní dovednosti a jejich nositelé u neinovujících podniků – získané ze zdrojů/subjektů mimo podnik – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 36A Metody k podnícení nových nápadů a rozvoje kreativity zaměstnanců u inovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 36B Metody k podnícení nových nápadů a rozvoje kreativity zaměstnanců u neinovujících podniků v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 37A Metody k podnícení nových nápadů a rozvoje kreativity zaměstnanců u inovujících podniků – úspěšná implementace – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 37B Metody k podnícení nových nápadů a rozvoje kreativity zaměstnanců u neinovujících podniků – úspěšná implementace – v období 2008–2010 Excel PDF
TAB 38A Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním u inovujících podniků v roce 2010 Excel PDF
TAB 38B Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním u neinovujících podniků v roce 2010 Excel PDF
TAB 39 Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v krajích (NUTS 3) v období 2008–2010 Excel PDF

PŘÍLOHA
Literatura a informační zdroje PDF
Klasifikace znalostně náročných odvětví ve zpracovatelském průmyslu PDF
Dotazník TI2010 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.