Informační technologie a jejich využití ve zdravotnictví

 

Informační technologie představují důležitý stavební prvek pro zefektivnění poskytování zdravotní péče. Vedle snižování nákladů umožňují také zkvalitnit péči o pacienty a zvýšit jejich bezpečnost.

Český statistický úřad (ČSÚ) se zabývá sběrem dat o informačních technologií ve zdravotnictví od roku 2003, se snahou přehledně poskytnout dostatečné množství statistických údajů o rozvoji IT ve zdravotnictví.

Ke sledování rozšíření a využívání IT ve vztahu ke zdravotnictví slouží ČSÚ tři zdroje:

Údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení informačními technologiemi a jejich využívání lékaři pocházejí z datových zdrojů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Druhým zdrojem informací je Průzkum webových stránek nemocnic, kterým je sledováno zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách nemocnic.

Data o tom, jak využívají jednotlivci internet k činnostem souvisejícím se zdravím poskytuje šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.

Pro podrobnější informace a data z výše zmiňovaných zdrojů přejděte na následující odkazy: