Informační technologie ve společnosti

 

Český statistický úřad opět po roce vydává publikaci Informační společnost v číslech. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři základní informace o stavu a vývoji používání moderních informačních a komunikačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti.

Na 60 stranách rozdělených do šesti kapitol nalezne uživatel informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, o vybavenosti a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích a také o tom jak jsou informační technologie využívány pro potřeby veřejné správy a zdravotnictví.

Kromě dat za Českou republiku jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si Česká republika v případě využívání těchto moderních technologií stojí ve srovnání s ostatními státy společenství.

Publikace „Informační společnost v číslech 2014“ je k dispozici v elektronické podobě na odkazu: http://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2014-sgzkji1x98