Informační technologie ve školství

 

Školství je základním prvkem společnosti, který poskytuje vzdělání ve všech jeho formách. Informační technologie se staly i ve školství významným pomocníkem a napomáhají šíření informací a tím i nových znalostí a vzdělání. Informační technologie v poměrně krátkém čase ovládly naše životy a jsou nedílnou součástí dnešní doby a jejich znalost je dnes již téměř nutností. Je proto vhodné začít se seznamováním se s těmito technologiemi již v útlém dětství. A právě zde hraje významnou roli také škola. Škola bývá kromě rodiny často prvním místem, kde se děti poprvé s informačními technologiemi setkávají a učí se s nimi pracovat.

Ke sledování rozšíření a využívání IT ve vztahu ke školství slouží ČSÚ dva hlavní zdroje:

Údaje o vybavenosti škol informačními technologiemi pocházejí z datových zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které sbírá údaje o dostupné IT infrastruktuře na základních, středních a vyšších odborných školách.

Druhý zdroj informací nám ukazuje, jak jsou informační technologie využívány ze strany studentů. Ze šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci jsou k dispozici nejen informace o míře využívání informačních technologií, ale také o tom, k jakým činnostem jsou IT využívány.

Pro podrobnější informace a data z výše zmiňovaných zdrojů přejděte na následující odkazy: