Informační technologie ve školách

 

Údaje o vybavenosti škol informačními technologiemi pocházejí z datových zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Údaje o dostupné IT infrastruktuře ve všech typech škol jsou každoročně zjišťovány ve výkaze o ředitelství škol (R 13-01), který na základě povinnosti dané školským zákonem poskytují ředitelé všech škol ministerstvu. Díky tomu je možné získat spolehlivá a úplná data o zapojení informačních technologií do chodu školských zařízení, a to za celý základní soubor.

Nejnovější data jsou k dispozici za školní rok 2023/2024 a byla zjišťována k září 2023. Údaje jsou uváděny v absolutních hodnotách, podílech a přepočtených mírách počtu počítačů na 100 žáků/studentů nebo 1 učitele a jsou dostupné v třídění podle typu zařízení, typu školy a podle krajů ČR.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

 

  • Informační technologie ve školách v datech
  • Metodika
  • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

    Mgr.  Jitka Wichová
    Tel.: 274 052 005
    E-mail: jitka.wichova@czso.cz