Informační technologie - zprávy o kvalitě

 

 • Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU č. 2015/759).

   

 • Využívání informačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci

  Konkrétní požadavky na kvalitu jsou pro statistku využívání informačních technologií v domácnostech upraveny nařízením (EU) č. 2019/1700, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností, založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů. Do roku 2020 včetně byly požadavky na kvalitu upravovány nařízením (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti.

  Od roku 2021 se zprávy o kvalitě poskytují standardně přes nástroj Eurostatu Metadata Handler a jsou dostupné přes standardní odkaz na webu Eurostatu, od roku 2022 se poskytují ve standardní struktuře SIMS. Do roku 2020 včetně byly zasílány e-mailem a jsou publikovány na CIRCA Eurostatu.

 •  

  Využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích

  Konkrétní požadavky jsou upraveny nařízením (EU) č. 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a v příslušných každoročních prováděcích nařízeních, kterými se stanoví technické specifikace požadavků na údaje a lhůty pro předávání zpráv o metadatech a kvalitě pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za příslušný referenční rok (viz seznam legislativy).

  Zprávy o kvalitě se poskytují standardně přes nástroj Eurostatu Metadata Handler: od roku 2022 ve standardní struktuře SIMS, do roku 2021 podle struktury ESQRS (linie INFOSOC_ESQRSET_A). Aktuální zpráva je vždy zveřejněná přes standardní odkaz na webu Eurostatu.

 •  

  Souhrnné informace: