Informační společnost v číslech - 2020

 
Kód: 061004-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Martin Mana
E-mail: martin.mana@czso.cz

Všechna data publikace (3,9 MB) ZIP
Úvod PDF
Kapitola A: ICT infrastruktura Excel PDF

Pevná a mobilní telefonní síť
Pevný a mobilní internet
Národní doména (.cz)

Kapitola B: Domácnosti a ICT Excel PDF

Domácnosti s počítačem
Domácnosti s přístupem k internetu

Kapitola C: Osoby a ICT Excel PDF

Používání mobilního telefonu
Uživatelé internetu
Činnosti prováděné na internetu
Bezpečnostní incidenty na internetu
Internetové bankovnictví a online nakupování

Kapitola D: Podniky a ICT Excel PDF

Podniky používající vybrané počítačové sítě a systémy
Podniky s webovými stránkami
Podniky s profilem na sociálních sítích
Elektronické obchodování podniků
Zabezpečení ICT v podnicích a kybernetické incidenty
Zaměstnanci používající v práci vybrané ICT
ICT odborníci v podnicích

Kapitola E: Veřejná správa a ICT Excel PDF

Czech Point a jeho využití
Datové schránky a jejich využití
Elektronická daňová přiznání
Použití internetu při jednání s úřady občany

Kapitola F: ICT ve školách a digitální dovednosti Excel PDF

Počítače dostupné žákům na školách
Patnáctiletí žáci a ICT
Používání internetu studenty staršími 16 let
Počítačové dovednosti osob starších 16 let

Kapitola G: ICT ve zdravotnických zařízeních Excel PDF

Vybavenost ordinací lékaře vybranými IT
On-line služby na webových stránkách ordinací lékařů
Vedení zdravotnické dokumentace elektronicky
Funkcionality dostupné v informačních systémech lékařů
Hledání informací o zdraví na internetu občany

Kompletní publikace ke stažení (3,6 MB) PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2023
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.