Informační společnost v číslech - 2010

 
Kód: e-9705-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Kompletní verze brožurky ke stažení PDF
A Telekomunikační a internetová infrastruktura Excel PDF
Pevná a mobilní telefonní síť
Vysokorychlostní internetové přípojky
B Domácnosti Excel PDF
Domácnosti s pevnou telefonní linkou
Domácnosti s mobilním telefonem
Domácnosti s osobním počítačem
Domácnosti s připojením k internetu
C Jednotlivci Excel PDF
Uživatelé osobního počítače
Použití počítače k vybraným činnostem
Uživatelé internetu
Použití internetu k vybraným činnostem
Jednotlivci nakupující přes internet
D Podniky Excel PDF
Firemní počítačová síť
Vysokorychlostní internet
Zaměstnanci používající v práci počítač
Webové stránky podniků
Elektronické obchodování
E Veřejná správa Excel PDF
Vysokorychlostní internet
Webové stránky ve veřejné správě
Použití internetu jednotlivci ve vztahu k veřejné správě
Použití internetu podniky ve vztahu k veřejné správě
Webové stránky obcí s rozšířenou působností
F Školství Excel PDF
Počítače a internet ve školách
Studenti používající vybrané informační technologie
Webové stránky vysokých škol
G Zdravotnictví Excel PDF
Počítače a internet ve zdravotnických zařízeních
Zdravotnická zařízení s webovými stránkami
Vedení zdravotnické dokumentace pomocí IT
Použití informačních technologií lékař
Použití informačních technologií lékař
Vyhledávání informací o zdraví na internetu
Webové stránky nemocnic
Publikace ČSÚ o informační společnosti PDF
Archiv:
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.