Informace o projektech ČSÚ spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2011

 


Český statistický úřad připravuje a realizuje v rámci svých rozvojových strategií projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

Projekty ve fázi realizace

V roce 2011 pokračovala realizace jednoho projektu schváleného v roce 2009 v rámci výzvy č. 03 IOP a dvou projektů schválených v roce 2010 v rámci výzvy č. 07 IOP .

1. Základní registr osob ROS, který je realizován v období od 29. 5. 2009 do 30. 6. 2012, patří mezi finančně největší projekty ČSÚ.

2. Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR, který je realizován v rámci výzvy IOP č. 07 Elektronizace služeb veřejné správy, v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2014.

3. Úprava existující soustavy stávajících statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS, který je realizován v rámci výzvy IOP č. 07 Elektronizace služeb veřejné správy, v období od 1. 7. 201 do 30. 6. 2013.

V průběhu roku 2011 byly realizovány dodávky věcných plnění z již vysoutěžených výběrových řízení, dále byly připravovány zadávací dokumentace veřejných zakázek a postupně vyhlašována výběrová řízení na služby či dodávky v rámci implementace dalších klíčových aktivit.