Informace o projektech ČSÚ spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2010

 

Informace o projektech ČSÚ spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2010


Český statistický úřad připravuje a realizuje v rámci svých rozvojových strategií projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

Realizované projekty

V roce 2010 pokračovala realizace dvou projektů schválených v roce 2009 v rámci výzvy č. 03 IOP.

1. Zatím největším projektem, který ČSÚ realizuje již od roku 2009, je projekt Základní registr osob ROS. Realizace projektu probíhá v období od 29. 5. 2009 do 30. 6. 2012.
2. Dalším projektem financovaným zčásti prostřednictvím IOP je projekt ISDS – Kompatibilita spisové služby ČSÚ. Realizace probíhá od 30. 6. 2009 do 30. 10. 2010.

V prvním pololetí roku 2010 byly Zprostředkujícím subjektem (MV ČR) schváleny k realizaci další dva projekty, na které ČSÚ již obdržel právní akty - Dopisy ředitele odboru strukturálních fondů společně s Podmínkami Dopisu ředitele Odboru strukturálních fondů.

Jedná se o tyto projekty:

  • Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR, který je realizován v rámci výzvy IOP č. 07 Elektronizace služeb veřejné správy, v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2014.
  • Úprava existující soustavy stávajících statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS, který je realizován v rámci výzvy IOP č. 07 Elektronizace služeb veřejné správy, v období od 1. 7. 201 do 30. 6. 2013.
Práce na realizaci těchto projektů jsou již zahájeny. Jsou připravovány zadávací dokumentace veřejných zakázek a postupně vyhlašována výběrová řízení na služby či dodávky v rámci implementace jednotlivých klíčových aktivit.