Informace o zpracování osobních údajů

 

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“), se sídlem Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, IČO: 00025593, jako správce osobních údajů (dále také „správce“) informuje tímto na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) uživatele webu, respondenty, uchazeče o zaměstnání, příjemce informací a uživatele služeb ČSÚ, případně zájemce o tyto služby (dále společně jen „subjekt údajů“), o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy.