Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské Unie

 

Spojené království 31. 1. 2020 vystoupilo z  EU přijetím dohody o vystoupení a od 1. 2. 2020 se stalo třetí zemí. Od 1. února 2020 do 31. prosince 2020 je zavedeno přechodné období, během kterého se na Spojené království i nadále vztahuje veškeré právo EU a vzájemný obchod ještě dočasně probíhá na základě pravidel vnitřního trhu EU. Po dobu přechodného období je pohyb zboží mezi Spojeným královstvím a ČR nadále považován za vnitrounijní, v rámci vnitřního trhu, tedy bez bariér, bez celních formalit a kontrol. Toto zboží je nadále vykazováno přes systém Intrastat, pokud má zpravodajská jednotka vykazovací povinnost.

Od 1. 1. 2021, po ukončení přechodného období dojde ke změně vykazování obchodu se Spojeným královstvím v Intrastatu. Za referenční období leden 2021 bude moci být ještě v Intrastatu vykázán pohyb zboží mezi Spojeným královstvím a ČR vlivem časového nesouladu souvisejícího s přepravou zboží nebo z důvodu vykazování zboží podle DPH. Počínaje od referenčního období únor 2021 se bude vykazovat v Intrastatu pouze pohyb zboží mezi Severním Irskem a ČR. To znamená, že území Severního Irska bude v Intrastatu vykazováno jako členský stát EU. Naopak, pohyb zboží mezi ČR a ostatními částmi Spojeného království (bez Severního Irska) nebude vykazován v Intrastatu, pokud celní řízení probíhá v ČR.


V souvislosti s touto změnou se používá následující kódování:

XI – Spojené království (Severní Irsko) – použitelné v Intrastatu pro zemi odeslání a zemi určení

GB – Spojené království – použitelné v Intrastatu jen pro zemi původu