Informace na základě zvláštních zákonů

 

Informace podle nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Podle § 3 nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny, Český statistický úřad zveřejnil dne 3. 9. 2020 údaj o dosažené průměrné nominální mzdě v nepodnikatelské sféře pro účely ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, který za kalendářní rok 2019 činí 36 622 Kč.

Podle § 3 nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny, Český statistický úřad zveřejnil dne 3. 9. 2019 údaj o dosažené průměrné nominální mzdě v nepodnikatelské sféře pro účely ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, který za kalendářní rok 2018 činí 33 624 Kč.

Podle § 3 nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny, Český statistický úřad zveřejnil dne 7. 9. 2018 údaj o dosažené průměrné nominální mzdě v nepodnikatelské sféře pro účely ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, který za kalendářní rok 2017 činí 30 498 Kč.

  • Zpráva o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v České republice
  • Zpráva o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v České republice
  • Příloha ke Zprávě o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v České republice