Informace k určení referenčního období a k použití kurzu pro přepočet fakturované hodnoty z cizí měny na Kč

 

Zpravodajská jednotka si zvolí, zda bude vykazovat data Intrastatu za referenční období, ve kterém:

  • se uskutečnilo zdanitelné plnění související s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU, nebo
  • došlo k fyzickému pohybu zboží souvisejícího s jeho odesláním či přijetím.

Závisí zcela na úvaze zpravodajské jednotky, jakým z výše uvedených způsobů bude vykazovat údaje o zboží do Intrastatu (zda podle DPH nebo podle reálného pohybu). Nicméně, doporučujeme, aby se zvolený způsob vykazování zboží dodržoval a nekombinoval s tím druhým.

Pro přepočet cizí měny na českou korunu zpravodajská jednotka vždy použije kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, ve kterém předmětné zboží vykáže v Intrastatu a to buď kurz z okamžiku odeslání/přijetí zboží nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění), a to podle zvoleného principu vykazování zboží v Intrastatu.

Pokud se některá přijetí nebo odeslání zboží do Přiznání k DPH neuvádějí, použije se pro ně také kurz používaný plátcem DPH v referenčním období reálného pohybu předmětného zboží. Tímto obdobím může být jen kalendářní měsíc jeho přijetí nebo odeslání. To platí například pro:

- přijetí nebo odeslání zboží za účelem zpracování podle smlouvy, kdy se zboží nestává majetkem zpravodajské jednotky,

- zboží dodané nebo odeslané zdarma,

- vracení zboží,

- dodání nebo přijetí zboží na/z konsignačního skladu.

 

Příklady:

1)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastat podle reálného fyzického pohybu. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký máme použít kurz DPH pro přepočet na české koruny, když např. přijmeme zboží v říjnu, provedeme příjem na sklad a fakturu obdržíme během měsíce listopadu nebo dokonce až v měsíci prosinci? Jak máme postupovat?

Pokud Vaše firma vykazuje podle principu fyzického pohybu zboží, použijete kurz platný v den fyzického přijetí zboží.

2)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastat podle reálného fyzického pohybu. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký máme použít kurz DPH pro přepočet na české koruny, když první fakturu za něj zaplatíme v lednu, další v květnu a zboží přijmeme až v říjnu?

Pokud Vaše firma vykazuje podle principu fyzického pohybu zboží, použijete kurz platný v den fyzického přijetí zboží.

3)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastatu podle DPH. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký kurz má použít, když zboží fyzicky obdrží 15. října, ale fakturu už 10. září?

Pokud zpravodajská jednotka vykazuje podle DPH, pro přepočet fakturované hodnoty použije kurz DPH ze dne zdanitelného plnění, tzn. ze dne 10. září.

4)      Zpravodajská jednotka vykazuje zboží do výkazu Intrastatu podle DPH. Kurz pro účetnictví používá denní. Jaký kurz DPH má použít - ze dne fyzického přijetí nebo ze dne zdanitelného plnění?

Pokud zpravodajská jednotka vykazuje podle DPH, pro přepočet fakturované hodnoty použije kurz DPH ze dne zdanitelného plnění.