Indexy spotřebitelských cen - revize

 

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.

Od ledna 2018 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Od roku 2019 jsou u vybraných reprezentantů z 5 oddílů klasifikace ECOICOP (potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, tabák, bytové vybavení, zařízení domácností; opravy, rekreace a kultura, ostatní zboží a služby) ceny z místního cenového zjišťování částečně nahrazeny cenami, jež vychází ze „scanner” dat  (dat z pokladen maloobchodních řetězců). Jedná se o celorepublikové jednotkové ceny vybraných produktů u sledovaných řetězců.

 • Indexy spotřebitelských cen - revize 2018
  Historie a současnost
 • Indexy spotřebitelských cen - revize 2016
  Historie a současnost
 • Indexy spotřebitelských cen - revize 2014
  Historie a současnost
 • Indexy spotřebitelských cen - revize 2012
  Historie a současnost
 • Indexy spotřebitelských cen - revize 2010
  Historie a současnost