Indexy cen výrobců - časové řady - archiv

 

Výpočet cenových indexů dle SKP 2003 ukončen v prosinci 2008.