Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2017

 
Kód: 012018-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavla Šedivá
E-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz

Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Úvodní poznámka Word PDF
Vývoj indexů spotřebitelských cen za únor 2017 Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace) Excel PDF
Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace) Excel PDF
Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních) Excel PDF
Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace) Excel PDF

Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2016 a 2017
Tab. 5 Domácnosti celkem Excel PDF
Tab. 6 Domácnosti důchodců Excel PDF
Tab. 7 Vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku 2016 a 2017 Excel PDF
Tab. 9 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy) Excel PDF
Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.03.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.