Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2015

 
Kód: 012018-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavla Šedivá
E-mail: pavla.sediva@czso.cz

Úvodní poznámka Word PDF
Vývoj indexů spotřebitelských cen za prosinec 2015 Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index spotřebitelských cen Excel PDF
Tab. 2 Rozklad přírůstku indexu spotřebitelských cen – 12/2015 Excel PDF
Tab. 3 Rozklad meziročního přírůstku indexu spotřebitelských cen v procentních bodech Excel PDF
Tab. 4 Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností Excel PDF

Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2014 a 2015
Tab. 5 domácnosti celkem Excel PDF
Tab. 6 domácnosti důchodců Excel PDF
Tab. 7 Vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. 9 Index spotřebitelských cen – specifické indexy Excel PDF
Graf 1 Vývoj indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.