Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2013

 
Kód: e-7101-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavla Šedivá
E-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz

Úvodní poznámka Word PDF
Vývoj indexů spotřebitelských cen za leden 2013 Word PDF
Tab. 1 Index spotřebitelských cen Excel PDF
Tab. 2 Rozklad přírůstku indexu spotřebitelských cen – 01/2013 Excel PDF
Tab. 3 Rozklad meziročního přírůstku indexu spotřebitelských cen v procentních bodech Excel PDF
Tab. 4 Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností Excel PDF

Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013
Tab. 5 domácnosti celkem Excel PDF
Tab. 6 domácnosti důchodců Excel PDF
Tab. 7 Vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 9 Index spotřebitelských cen - sezónní zboží, administrativní ceny, topné oleje, pohonné hmoty a oleje, dovolená s komplexními službami, potraviny a nealkoholické nápoje Excel PDF
Graf Vývoj indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.