Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - duben 2011

 
Kód: c-710344-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavla Šedivá
E-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index spotřebitelských cen (12 oddílů) Excel PDF
Tab. 2 Rozklad přírůstku indexu spotřebitelských cen (domácnosti celkem) Excel PDF

Index spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP - podrobné členění
Tab. 3 Domácnosti celkem (předchozí měsíc = 100) Excel PDF
Tab. 4 Domácnosti celkem (stejné období předchozího roku = 100) Excel PDF
Tab. 5 Domácnosti celkem (průměr roku 2005 = 100) Excel PDF
Tab. 6 Domácnosti celkem (prosinec 2009 = 100 ) Excel PDF
Tab. 7 Důchodci celkem (předchozí měsíc = 100) Excel PDF
Tab. 8 Důchodci celkem (stejné období předchozího roku = 100) Excel PDF
Tab. 9 Důchodci celkem (průměr roku 2005 = 100) Excel PDF
Tab. 10 Důchodci celkem (prosinec 2009 = 100) Excel PDF
Tab. 11 Domácnosti v hl. městě Praze (předchozí měsíc = 100 ) Excel PDF
Tab. 12 Domácnosti v hl. městě Praze (stejné období předchozího roku = 100) Excel PDF
Tab. 13 Domácnosti v hl. městě Praze (průměr roku 2005 = 100) Excel PDF
Tab. 14 Domácnosti v hl. městě Praze (prosinec 2009 = 100) Excel PDF
Harmonizovaný index spotřebitelských cen Word PDF
Indexy spotřebitelských cen do roku 2010 vycházely pod kódem w-7103
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.