Indexy cen zemědělských výrobců - Rok 2018

 
Kód: 011033-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Ludmila Kratochvílová
E-mail: ludmila.kratochvilova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Metodické poznámky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělských výrobců, průměr roku 2015 = 100 Excel PDF
Tab. 2 Index cen zemědělských výrobců, stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 3 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměrné ceny zemědělských výrobků Excel PDF
Tab. 5 Průměrné jednotkové ceny zemědělských výrobků Excel PDF
Tab. 6 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobků, cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů výrobků Excel PDF
Tab. 7 Průměrné ceny vybraných zemědělských výrobků podle krajů Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Index cen zemědělských výrobců, průměr roku 2015 = 100 Excel PDF
Graf 2 Vývoj průměrných cen vybraných rostlinných výrobků Excel PDF
Graf 3 Vývoj průměrných cen vybraných živočišných výrobků Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.