Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží - leden 2013

 
Kód: e-7006-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Ludmila Kratochvílová
E-mail: ludmila.kratochvilova@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 2 Index cen zemědělství - průměr roku 2010 = 100 Excel PDF
Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců za potravinářské výrobky podle CZ - CPA Excel PDF
Tab. 4 Index cen průmyslových výrobců za sekce, subsekce a oddíly podle CZ - CPA Excel PDF
Tab. 5 Indexy spotřebitelských cen v roce 2013 Excel PDF
Tab. 6 Porovnání prům. spotřebit. cen, cen zeměd. výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Excel PDF
Tab. 7 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Excel PDF
Tab. 9 Průměrné ceny průmyslových výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 10 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Vývoj indexů cen Excel
Graf 2 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů zboží - Pšenice potravinářská a mouka hladká Excel
Graf 3 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů zboží - Mladý býk (SEU) v JUT a hovězí maso zadní bez kosti Excel
Graf 4 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů zboží – Mléko kravské a polotučné mléko Excel
Graf 5 Průměrné ceny (rostlinná výroba) Excel
Graf 6 Průměrné ceny (živočišná výroba) Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.