Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží - červen 2010

 
Kód: w-7006-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Ludmila Kratochvílová
E-mail: ludmila.kratochvilova@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 2 Index cen zemědělství - průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců za potravinářské výrobky podle CZ - CPA Excel PDF
Tab. 4 Index cen průmyslových výrobců za sekce, subsekce a oddíly podle CZ - CPA Excel PDF
Tab. 5 Indexy spotřebitelských cen v roce 2010 Excel PDF
Tab. 6 Porovnání prům. spotřebit. cen, cen zeměd. výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Excel PDF
Tab. 7 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Excel PDF
Tab. 9 Průměrné ceny průmyslových výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 10 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Vývoj indexů cen Excel
Graf 2 Indexy cen potravin Excel
Graf 3 Indexy cen masa a masných výrobků Excel
Graf 4 Indexy cen mléka a mléčných výrobků Excel
Graf 5 Průměrné ceny: rostlinná výroba Excel
Graf 6 Průměrné ceny: živočišná výroba Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.