Indexy cen zemědělských výrobců - 2012

 
Kód: e-7005-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Ludmila Kratochvílová
E-mail: ludmila.kratochvilova@czso.cz

Metodické vysvětlivky - upozornění na revizi Indexu cen zemědělských výrobců Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělství (skupiny) průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 2 Index cen zemědělství předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 a průměr roku 2000 = 100 (skupiny) Excel PDF
Tab. 3 Index cen zemědělství stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 4 Index cen zemědělství průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Excel PDF
Tab. 6 Ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Excel PDF
Tab. 7 Ceny zemědělských výrobců podle okresů v Kč Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 9 Průměrné hodnoty zemědělských výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 10 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Vlastnictví: 2 – soukromé */ Excel PDF
Tab. 11 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Vlastnictví: 3 – družstevní */ Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen v letech 2011 a 2012 Excel
Graf 2 Průměrné ceny podle krajů - pšenice potravinářská Excel
Graf 3 Průměrné ceny podle krajů - pšenice krmná Excel
Graf 4 Průměrné ceny podle krajů - býci jateční v živém tř. j. SEU Excel
Graf 5 Průměrné ceny podle krajů - jalovice jatečné v živém v tř. j. SEU Excel
Graf 6 Průměrné ceny podle krajů - krávy jatečné v živém tř. j. SEU Excel
Graf 7 Průměrné ceny podle krajů - prasata jatečná v živém SEU Excel
Graf 8 Průměrné ceny podle krajů mléko kravské tř.j. Q Excel

POZNÁMKA: */ - tabulka je uveřejňována pouze v měsících 03, 06, 09 a 12
Indexy cen zemědělských výrobců do roku 2010 vycházely pod kódem w-7005
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.