Indexy cen vývozu a dovozu v ČR - prosinec 2010

 
Kód: w-7201-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Lapáčková
E-mail: hana.lapackova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
A. Indexy cen vývozu a dovozu
B. Indexy cen mezinárodní dopravy a bankovních služeb
Komentář Word PDF
A. Indexy cen vývozu a dovozu
B. Indexy cen mezinárodní dopravy a bankovních služeb

Tabulky

Index cen vývozu a dovozu
Tab. 1 Úhrnné indexy vývozních a dovozních cen, směnné relace Excel PDF

Index vývozních cen podle nomenklatury SITC
Tab. 2 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 3 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Index dovozních cen podle nomenklatury SITC
Tab. 6 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 7 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 8 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 9 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Index vývozních cen podle kapitol HS
Tab. 10 Stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index dovozních cen podle kapitol HS
Tab. 11 Stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index cen mezinárodní železniční osobní dopravy
Tab. 12 Předchozí období = 100, Stejné období předchozího roku = 100,             Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index cen mezinárodní železniční nákladní dopravy
Tab. 13 Předchozí období = 100, Stejné období předchozího roku = 100,             Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index cen mezinárodní letecké osobní dopravy
Tab. 14 Předchozí období = 100, Stejné období předchozího roku = 100,             Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index cen mezinárodní letecké nákladní dopravy
Tab. 15 Předchozí období = 100, Stejné období předchozího roku = 100,             Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index cen bankovních služeb ve styku se zahraničím
Tab. 16 Předchozí období = 100, Stejné období předchozího roku = 100,             Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Meziroční změny cen v zahraničním obchodě Excel
Indexy cen průmyslových výrobců od roku 2011 vycházejí pod novým kódem e-720144
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.