Indexy cen vývozu a dovozu v ČR - leden 2010

 
Kód: w-7201-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Lapáčková
E-mail: hana.lapackova@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulky

Index cen vývozu a dovozu
Tab. 1 Úhrnné indexy vývozních a dovozních cen, směnné relace Excel PDF

Index vývozních cen podle nomenklatury SITC
Tab. 2 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 3 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Index dovozních cen podle nomenklatury SITC
Tab. 6 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 7 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 8 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 9 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Index vývozních cen podle kapitol HS
Tab. 10 Stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Index dovozních cen podle kapitol HS
Tab. 11 Stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Meziroční změny cen v zahraničním obchodě Excel
Poznámka: Tabulky Indexy cen mezinárodní dopravy a bankovních služeb vycházejí pouze v roční publikaci, měsíčně jsou k dispozici v časových řadách Indexy cen mezinárodní dopravy a bankovních služeb.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.