Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - Rok 2016

 
Kód: 013010-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Lapáčková
E-mail: hana.lapackova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Index cen vývozu a dovozu
- úhrnné indexy vývozních a dovozních cen, směnné relace Excel PDF

Tab. 2 ‑ 5 Index vývozních cen podle nomenklatury SITC
Tab. 2 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 3 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Tab. 6 - 9 Index dovozních cen podle nomenklatury SITC
Tab. 6 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 7 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 8 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 9 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Tab. 10  Index vývozních cen podle kapitol HS
- stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Tab. 11 Index dovozních cen podle kapitol HS
- stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Meziroční změny cen v zahraničním obchodě Excel PDF
Indexy cen vývozu a dovozu v ČR do roku 2010 vycházely pod kódem w-7201
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.