Indexy cen výrobců - základní informace - leden 2013

 
Kód: e-7003-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Baštýř
E-mail: pavel.bastyr@czso.cz

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb.
Cenové indexy zemědělských výrobců jsou od ledna 2013 počítány na nových váhových schématech, odvozených od průměru tržeb za roky 2009, 2010 a 2011. Indexy jsou počítány k novému základu průměr roku 2010 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2010, 2011 a 2012 jsou zrevidovány.
Cenové indexy tržních služeb jsou od ledna 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2011. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2011 = 100 jsou řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

  Zveřejnění cenových indexů za leden 2013 je posunuto v souladu s katalogem produktů 2013 o jeden týden na 25. 2. 2013.

Úvodní poznámka Word PDF

Tabulková část
Tab. 1: Indexy cen výrobců v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen tržních služeb, průmyslových výrobců a cen ve stavebnictví Excel
Graf 2 Indexy cen zemědělských výrobců Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.